Zorguitkomsten

Vergelijking met andere particuliere/cosmetische klinieken o.b.v. rapportage 'Het resultaat telt particuliere klinieken' 2018-2019

Dream clinick

Uitgevoerde injectable behandelingen door arts drs G. Tokmaji sinds 2015 (meer dan 400 per jaar)

Dream clinic
Aspect Landelijk gemiddelde 2019 Dream Clinics
Registratie ASA classificatie voorafgaand aan de behandeling om het risico te bepalen 84% van de klinieken 100%
Infectie na cosmetische ingreep 0,5% 0%
Uitvoering patiƫnttevredenheidsonderzoek 94% 100%
Toepassing IFMS (functioneringssysteem voor de arts) 82% 100%
Functioneringsgesprekken met de toezichthouder of Raad van Bestuur 100% 100%
Bereikbaarheid buiten kantooruren bij medische nood (bij invasieve behandeling) 85% contactgegevens krijgt u na de behandeling
Training meldcode geweld 75% 100%
Intern toezicht (n=46) ~50% 100%
Klachten en geschillen informatievoorziening 75% 100%
Gestandaardiseerde protocollen ~50% 100%
Aantoonbaar bekwaamheid op orde ~70% 100%
Audits infectiepreventie en apotheker ~70% 100%

Dream Clinics werkt samen met andere cosmetisch artsen. De arts is BIG geregistreerd, lid van de beroepsvereniging van cosmetisch artsen, de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG), zie nvcg.nl