KLACHTENREGELING DREAM CLINICS

Dream Clinics vindt het belangrijk dat u als cliënt tevreden bent over uw behandeling, de verzorging en begeleiding. Dit geldt natuurlijk ook voor andere vormen van dienstverlening waar u mee te maken kunt krijgen tijdens het bezoek aan Dream Clinics. Dream Clinics doet er alles aan om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren en aan uw wensen te voldoen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over iets dat u heeft meegemaakt of waar u geen goed gevoel over heeft.

U bent bijvoorbeeld ontevreden omdat:

In dit document kunt u lezen waar u terecht kunt met uw opmerking of klacht.

Dream clinick

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Blijf in ieder geval niet rondlopen met iets dat u op uw hart heeft, maar bespreek het met een medewerker van Dream Clinics. Als wij weten wat er is gebeurd, kunnen wij proberen er iets aan te doen. Met het bespreken van uw onvrede kunt u mogelijk ook voorkomen dat dit een andere cliënt overkomt. U kunt uw klacht op verschillende manieren bespreken of kenbaar maken, namelijk:

1. Een persoonlijk gesprek

Als u een behandeling heeft ondergaan en u nog niet 100% tevreden bent vinden wij het prettig als u ons dit laat weten. Indien u een nacontrole boekt kunt u uw klachten altijd direct bespreken met de behandelaar. In een persoonlijk gesprek kunt u proberen samen tot een oplossing te komen.

2. Contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Dream Clinics.

Als het persoonlijke gesprek niet heeft opgeleverd wat u ervan verwacht had, of als u liever geen persoonlijk gesprek heeft met de betrokken gastvrouw of arts, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Dream Clinics. De klachtenfunctionaris is bereikbaar middels de e-mail: info@dreamclinics.nl De klachtenfunctionaris zal contact met u opnemen om een afspraak te maken. De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht. Afhankelijk van de aard van uw klacht helpt de klachtenfunctionaris u met uw klacht of adviseert de persoon u bij uw klacht en welke stappen u kunt ondernemen

3. Een brief schrijven over u klacht

In uw brief vermeld u de volgende gegevens: - U naam, adres, en telefoonnummer - Uw geboortedatum - Een datum van de gebeurtenis waarover u een klacht indient. - Een beschrijving van uw klacht. - De personen waarover u een klacht indient.

4. Contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie

Wanneer u er niet uitkomt met de klachtenfunctionaris van Dream Clinics kunt u zich richten tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Wij zijn aangesloten bij een onafhankelijke klachten en geschillencommissie: Dokh. Daarnaast treft u op de website van Dokh de stappen, welke Dokh onderneemt bij een klacht- en/of geschil. Op de onderstaande link treft u meer informatie over het klachtenreglement van Dokh:

De contactgegevens van Dokh zijn:

Address: Stichting Dokh, afdeling Klachten en Geschillen Robijstraat 6, 1812 RB ALKMAAR

Tel: 072-520-8325 (dagelijks van 9.00-15>00),

E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl

Website: www.dokh.nl